Liên hệ

     Thiết kế kiến trúc cho dù công trình lớn hay nhỏ, phức tạp hay đơn giản thì điều đầu tiên là phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý. Khi chúng tôi mang dịch vụ thiết kế đến quý vị có nghĩa yếu tố pháp nhân đã chuẩn bị đầy đủ, đội ngũ thực hiện phải đầy đủ các chứng chỉ hành nghề đề thực hiện được bất cứ công trình kiến trúc nào. Đội ngũ bao gồm:

  • Kiến trúc sư (chứng chỉ hành nghề do Sở XD cấp)
  • Kỹ sư Kết cấu  (xây dựng) (chứng chỉ hành nghề do Sở XD cấp)
  • Kỹ sư Điện – Nước (M&E)   (chứng chỉ hành nghề do Sở XD cấp)
  • Kỹ sư thiết kế PCCC (Phòng cháy chữa cháy)
  • Chuyên viên Lập dự toán.
  • Các Họa viên chuyên ngành Kiến trúc, Họa viên chuyên ngành Kết cấu v.v…

CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN

Bài viết:

Call Now Button