Nhóm Photographers

     Có nhiệm vụ đi hiện trường để chụp ảnh. Có những thành viên kiêm luôn công tác đồ họa và khâu xử lý hậu kỳ, hoặc có những thành viên không rành về đồ họa cao cấp, nhưng công tác nhiếp ảnh đương nhiên thành thạo và nhiều đam mê. Đến với công việc nhiếp ảnh từ những ngành nghề khác nhau, nhưng có chung một đam mê với máy ảnh, ống kính cùng những chuyến đi nhiều thử thách.

     Đa số photographer có gắn liền với các ngành nghệ thuật và kỹ thuật, trong đó chủ yếu là các kiến trúc sư trẻ, họa sỹ…  luôn khao khát khám phá nguồn tư liệu thực tế quý giá để phục vụ công việc sáng tác.

NỘI DUNG LIÊN QUAN