Xử lý hậu kỳ Ảnh & Video

     Công việc biên tập và xử lý hậu kỳ cho ảnh hoặc video đòi hỏi các chuyên viên phải thành thạo những phần mềm chuyên nghiệp của hãng Adobe. Sự bận rộn và đòi hỏi sự chuyên tâm, tập trung vào màn hình vi tính với các bộ computer đồ họa chuyên nghiệp, gần như lấy đi toàn bộ thời gian của chuyên viên kỹ thuật đồ họa.

     Nhưng đối với một số chuyên viên đồ họa là kiến trúc sư trẻ có trải nghiệm nhiều về nhiếp ảnh thì vẫn có thể tham gia “hiện trường” để trải nghiệm thực tế và thu thập tư liệu. Công tác nhiếp ảnh đôi khi không chỉ là nhiếp ảnh mà có sự tương quan đa ngành nghề và hỗ trợ mật thiết với nhau đem đến những hiệu quả không ngờ.

CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN

Phim Kiến trúc


THIẾT KẾ NHÀ


Call Now Button